top of page

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Dataskydd

Allmänt meddelande och obligatorisk information

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:


Rene Kuhls-Oppermann
Sehlemer Str.13
31162 Bad Salzdetfurth

 

Det ansvariga organet beslutar ensamt eller tillsammans med andra om syftet och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, kontaktuppgifter etc.).

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Vissa databearbetningar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt redan givna samtycke. Ett informellt e-postmeddelande är tillräckligt för återkallelsen. Lagligheten i den databehandling som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten

Som registrerad har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i händelse av brott mot dataskyddslagen. Den behöriga tillsynsmyndigheten med avseende på dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsombudet i den federala stat där vårt företag är baserat. Följande länk innehåller en lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal som överlämnas till dig eller till tredje part. Den görs tillgänglig i ett maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

 

Rätt till information, korrigering, blockering, radering

Du har rätt att få gratis information om dina lagrade personuppgifter, informationens ursprung, deras mottagare och syftet med databehandlingen och vid behov rätten att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter när som helst inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser. Du kan när som helst kontakta oss med hjälp av kontaktalternativen i det juridiska meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifterna.

 

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll som du skickar till oss som webbplatsoperatör använder vår webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Detta innebär att data som du överför via denna webbplats inte kan läsas av tredje part. Du kan känna igen en krypterad anslutning med "https: //" adressraden i din webbläsare och med låssymbolen i webbläsarraden.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Serverloggfiler

Webbplatsleverantören samlar in och lagrar automatiskt information som din webbläsare automatiskt överför till oss i serverloggfiler. Dessa är:

  • Besökte sidan på vår domän

  • Datum och tid för serverförfrågan

  • Webbläsartyp och webbläsarversion

  • Operativsystem som används

  • Henvisnings-URL

  • Värdnamn för åtkomstdatorn

  • IP-adress

Det finns ingen sammanslagning av dessa data med andra datakällor. Grunden för databehandling är artikel 6 stycke 1 lit. b GDPR, som möjliggör behandling av data för genomförandet av ett kontrakt eller åtgärder före kontraktet.

 

Dataöverföring vid ingående av avtal om köp och leverans av varor

Personuppgifter överförs endast till tredje part om det finns ett behov av att behandla avtalet. Tredje part kan till exempel vara betaltjänstleverantörer eller logistikföretag. En ytterligare överföring av uppgifterna sker inte eller bara om du uttryckligen har samtyckt till detta.

Grunden för databehandling är artikel 6 stycke 1 lit. b GDPR, som möjliggör behandling av data för genomförandet av ett kontrakt eller åtgärder före kontraktet.

 

Kontaktformulär

Data som överförs via kontaktformuläret, inklusive dina kontaktuppgifter, kommer att sparas för att kunna behandla din begäran eller vara tillgänglig för uppföljningsfrågor. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras utan ditt samtycke.

Behandlingen av de uppgifter som anges i kontaktformuläret sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6 par. 1 lit. en GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt redan givna samtycke. Ett informellt e-postmeddelande är tillräckligt för återkallelsen. Lagligheten i de databehandlingsåtgärder som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Uppgifter som överförs via kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss ta bort det, återkalla ditt samtycke till lagring eller om det inte längre finns något behov av att lagra data. Obligatoriska rättsliga bestämmelser - särskilt lagringstider - förblir opåverkade.

 

Youtube

Vår webbplats använder plugins från YouTube för att integrera och visa videoinnehåll. Videoportalen tillhandahålls av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

När du öppnar en sida med ett integrerat YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Detta berättar för YouTube vilka av våra sidor du har öppnat.

YouTube kan tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil om du är inloggad på ditt YouTube-konto. Du kan förhindra detta genom att logga ut i förväg.

YouTube används i intresset av en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR.

Du hittar information om hur du hanterar användardata i YouTubes sekretesspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

 

Vimeo

Vår webbplats använder plugins från Vimeo för att integrera och visa videoinnehåll. Videoportalens leverantör är Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

När en sida med ett integrerat Vimeo-plugin kallas upp upprättas en anslutning till Vimeo-servrarna. Detta berättar för Vimeo vilka av våra sidor du har öppnat. Vimeo får reda på din IP-adress även om du inte är inloggad på videoportalen eller inte har ett konto där. Informationen registrerad av Vimeo överförs till videoportalservrarna i USA.

Vimeo kan tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut i förväg.

Du hittar information om hantering av användardata i Vimeos integritetspolicy på: https://vimeo.com/privacy .

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Webbläsar-plugin

Inställningen av cookies i din webbläsare kan förhindras. Detta kan dock begränsa vissa funktioner på vår webbplats. Du kan också förhindra insamling av data om din webbplatsanvändning inklusive din IP-adress och efterföljande behandling av Google. Du kan göra detta genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet tillgängligt via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

 

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina data genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in som förhindrar insamling av dina data vid framtida besök på vår webbplats: Inaktivera Google Analytics.

Du hittar information om hur du hanterar användardata i Google Analytics i Googles dataskyddsdeklaration: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

 

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Källa: Dataskyddskonfigurator från mein-datenschutzbeauftragter.de


.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...............................................

Facebook social plug-in

Vi använder plugin-programmet för det sociala nätverket Facebook på vår webbplats. Facebook är en internettjänst som tillhandahålls av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. I EU drivs denna tjänst i sin tur av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, nedan kallad "Facebook".

Genom certifiering enligt EU-USA: s dataskyddssköld ("EU-US Privacy Shield")
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Facebook garanterar att EU: s dataskyddskrav också följs vid bearbetning av uppgifter i USA. Den rättsliga grunden är artikel 6 punkt 1 lit. f) GDPR.

Vårt legitima intresse ligger i att förbättra kvaliteten på vår webbplats.
Mer information om möjliga insticksprogram och deras respektive funktioner finns på Facebook på https://developers.facebook.com/docs/plugins/

redo för dig. Om insticksprogrammet lagras på en av de sidor du besöker på vår hemsida kommer din webbläsare att ladda ner en representation av insticksprogrammet från Facebook-servrarna i USA. Av tekniska skäl är det nödvändigt för Facebook att behandla din IP-adress. Dessutom registreras datum och tid för ditt besök på vår webbplats. Om du är inloggad på Facebook medan du besöker en av våra webbplatser med plugin-programmet kommer den information som samlas in av plugin-programmet om ditt specifika besök att kännas igen av Facebook. Facebook kan tilldela informationen som samlas in på detta sätt till ditt personliga användarkonto där. Om du till exempel använder den så kallade "Gilla" -knappen på Facebook kommer denna information att sparas i ditt Facebook-användarkonto och eventuellt publiceras på Facebook-plattformen. Om du vill förhindra detta måste du antingen logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats eller använda ett tillägg för din webbläsare för att förhindra att Facebook-plugin-programmet blockeras. Ytterligare information om insamling och användning av Facebook har uppgifter såväl som dina rättigheter och skyddsalternativ i detta avseende i den dataskyddsinformation som finns på https://www.facebook.com/policy.php .

Källa: exempel på dataskydds advokatbyrå Weiß und Partner

 

bottom of page